Polaroid
ThienLongHoiTu.Wap.Sh
Khí Phách Anh Hùng !

 > >
Hệ thống trang bị mới trong KPAH
Mr.Cường [On]
Sống về đêm

HỆ THỐNG TRANG BỊ MỚI

TRONG KHÍ PHÁCH ANH HÙNG

A.GIỚI THIỆU CHUNG

-Các loại trang bị được chia làm hai lớp Vật lý và Ma pháp. Những trang bị thuộc lớp Vật lý sẽ có thuộc tính sát thương hoặc phòng thủ vật lý cao hơn thuộc tính ma pháp trên cùng một trang bị. Những trang bị thuộc lớp Ma pháp sẽ có thuộc tính sát thương hoặc phòng thủ ma pháp cao hơn thuộc tính vật lý trên cùng một trang bị.

-Mỗi loại trang bị đều có thuộc tính ẩn và thuộc tính ngũ hành riêng, những thuộc tính ẩn chỉ được kích hoạt khi sử dụng đúng theo nguyên tắc ngũ hành tương sinh. Điều này sẽ tạo nên sự đa dạng về phong cách cũng như cách biến hóa sao cho hợp lý với nhu cầu của người chơi.

-Để nâng cao các thuộc tính của trang bị người chơi có thể đến gặp thợ rèn Hắc Ngưu và dùng tính năng luyện đồ, khảm nạm để tinh luyện trang bị cho bản thân.

-Người chơi có thể có được các loại trang bị bằng cách mua tại các cửa tiệm báng trang bị hoặc khi tiêu diệt các loại quái vật cũng có thể ngẫu nhiên nhận được các loại trang bị. Ngoài ra người chơi cũng có thể tự tạo các loại trang bị bằng cách sử dụng chức năng chế tạo đồ.

-Các loại trang bị sẽ được phân thành bốn loại :

·Trang bị trắng : là loại trang bị thường chỉ có những thuộc tính công thủ căn bản, hoàn toàn không có những thuộc tính đặc biệt kèm theo.

·Trang bị xanh (xanh dương) : cao cấp hơn trang bị trắng, ngoài những thuộc tính công thủ căn bản còn có các thuộc tính đặc biệt khác kèm theo. Tất cả các trang bị xanh được phân thành 5 cấp độ từ cao xuống thấp : Nhất phẩm > Nhị phẩm > Tam phẩm > Tứ phẩm > Ngũ phẩm

·Trang bị cam : cao cấp hơn trang bị xanh, ngoài các thuộc tính công thủ căn bản tốt hơn hai loại trang bị trắng và xanh hầu như trang bị vàng đều có thuộc tính đặc biệt kèm theo. Trang bị cam cũng được phân làm 5 cấp như trang bị xanh.

·Trang bị hoàn mỹ (xanh lá) : là trang bị cấp cao nhất, vô cùng trân quý. Có tất cả thuộc tính đặc biệt của trang bị vàng nhưng các trị số của những thuộc tính ấy đều cao cấp hơn. Trang bị hoàn mỹ được phân làm 4 cấp : Nhất phẩm > Nhị phẩm > Tam phẩm > Tứ phẩm.

-Các trang bị sẽ ngẫu nhiên có hoặc không có thuộc tính ẩn đặc biệt, các thuộc tính ẩn này chỉ có thể sử dụng khi được kích theo đúng nguyên tắc ngũ hành tương sinh.

B.CHI TIẾT

I. Chế tạo

-Người chơi muốn chế tạo trang bị có thể đến tìm Thợ rèn thần bí tại Trấn Danh thành.

-Mỗi món trang bị khi chế tạo sẽ yêu cầu những loại nguyên liệu khác nhau. Sử dụng đẳng cấp vật liệu càng cao trang bị chế tạo ra càng tốt, dùng nguyên liệu cấp 5 hoặc cao hơn có thể chế tạo trang bị hoàn mỹ đồng thời có kèm thuộc tính ẩn. 

-Muốn chế tạo trang bị cap cấp nhất định phải dùng nguyên liệu cao cấp. Sử dụng nguyên liệu cấp 6 chế tạo trang bị có thuộc tính kèm theo là tốt nhất.

-Các thuộc tính có thể có trên trang bị khi chế tạo

STT

Thuộc tính

Mô tả

1

Tăng sức khoẻ

Cộng vào điểm HP

2

Tăng nội lực

Cộng vào điểm MP

3

Tăng chính xác

Tăng điểm chính xác

4

Tăng phòng thủ

Tăng % phòng thủ

5

Tăng tấn công

Tăng % tấn công

6

Cộng sức mạnh

Cộng điểm sức mạnh

7

Cộng nhanh nhẹn

Cộng điểm nhanh nhẹn

8

Cộng tinh thần

Cộng điểm tinh thần

9

Cộng sức khoẻ

Cộng điểm sức khoẻ

10

Cộng các điểm kỹ năng

Ngẫu nhiên cộng điểm vào kỹ năng của nhân vật

11

Tăng chí mạng

Tăng tỉ lệ xuất hiện chí mạng

12

Tăng sát thương chí mạng

Tăng sát thương của đòn chí mạng

-Ngoài các thuộc tính cơ bản bên trên các trang bị sẽ ngẫu nhiên có các thuộc tính ẩn đặc biệt.

II. Nguyên liệu

-Trong KPAH, khi chế tạo trang bị, đẳng cấp nguyên liệu quyết định phẩm chất trang bị sau khi chế tạo. Vì thế cần sử dụng nguyên liệu cấp cao để có được trang bị phẩm chất tốt nhất.

-Người chơi có thể thu thập các loại nguyên liệu bằng cách nhặt được khi đánh quái hoặc đến bãi để khai thác. Việc khai thác đòi hỏi người chơi phải có công cụ có bán tại cửa hàng.

-Tất cả các loại nguyên liệu được chia thành nguyên liệu sơ cấp - cao cấp, nguyên liệu thô - đã gia công như bảng bên dưới.

Description: C:\DOCUME~1\Computer\LOCALS~1\Temp\enhtmlclip\doc nqsh.jpg

-Nguyên liệu thô có được từ việc khai thác, thường sẽ thu được nguyên liệu thô sơ cấp và ngẫu nhiên thu được nguyên liệu thô cao cấp.

-Để có được nguyên liệu đẳng cấp cao người chơi có thể lấy nguyên liệu cấp thấp hơn để hợp thành.

-Người chơi cần sử dụng các loại nguyên liệu cùng chủng loại, cùng đẳng cấp để hợp thành nguyên liệu cấp cao hơn. Chức năng hợp thành có tại thợ rèn Hắc Ngưu và Kiếm Sư.

VD : 5 quặng sắt Description: C:\DOCUME~1\Computer\LOCALS~1\Temp\enhtmlclip.PNG hợp thành thỏi sắt cấp 1 Description: C:\DOCUME~1\Computer\LOCALS~1\Temp\enhtmlclip.PNG 

Lưu ý : 

üKhi muốn hợp thành nguyên liệu cấp cao hơn cần sử dụng ít nhất 3 đơn vị  - nhiều nhất là 5 đơn vị nguyên liệu cùng loại, thấp hơn 1 đẳng cấp. 

üSử dụng 3 đơn vị - xác xuất hợp thành nguyên liệu cấp cao hơn là 50%.

üSử dụng 4 đơn vị - xác xuất hợp thành nguyên liệu cấp cao hơn là 70%.

üSử dụng 5 đơn vị - xác xuất hợp thành nguyên liệu cấp cao hơn là 100%.

üHợp thành thành công sẽ ra được nguyên liệu cấp cao hơn 1 cấp, hợp thành thất bại sẽ mất nguyên liệu.

üCấp nguyên liệu cao nhất là cấp 6.

III. Khóa trang bị

-Chức năng khóa trang bị giúp giữ các trang bị không bao giờ rơi ra khỏi hành trang của người chơi.

-Điều kiện để có thể khóa trang bị : trang bị phải là trang bị chưa khóa.

-Ưu nhược điểm của việc khóa trang bị:

·Trang bị sau khi khóa không thể giao dịch, không thể bày bán, chỉ có thể bán cho NPC.

·Không bị rớt ra ngoài khi nhân vật bị chết.

·Tăng thuộc tính trang bị sau khi khóa.

IV. Thăng cấp trang bị

-Khi sở hửu một trang bị khủng nhưng cấp độ lại thấp không tương xứng với cấp độ nhân vật, nếu bỏ trang bị đó đi và chế tạo một trang bị mới cho phù hợp thì sẽ rất tốn kém. Để giải quyết vấn đền trên người chơi có thể sử dụng tính năng Thăng cấp trang bị.

-Tính năng này chỉ áp dụng đối với trang bị được chế tạo.

-Để có thể thăng cấp trang bị phải là trang bị Hoàn mỹ, và cấp độ trang bị từ 35 trở đi mới có thể tiến hành thăng cấp.

-Có hai phương thức thăng cấp trang bị :

·Thăng cấp thường : 

ØThăng 1 cấp trang bị 

ØGiảm 1 cộng

ØThay đổi ngẫu nhiên hệ ngũ hành trên trang bị

ØThay đổi ngẫu nhiên thuộc tính trang bị

ØKhông giữ được bảo thạch đã khảm lên trang bị

ØKhông giữ được thuộc tính ẩn đặc biệt trên trang bị

·Thăng cấp đặc biệt :

ØThăng 1 cấp trang bị

ØGiảm 1 cộng

ØGiữ lại hệ ngũ hành trên trang bị

ØThay đổi ngẫu nhiên thuộc tính trang bị

ØGiữ lại bảo thạch đã khảm trên trang bị

ØGiữ lại thuộc tính ẩn đặc biệt trên trang bị

V. Cải tạo trang bị

1. Đóng dấu và đóng dấu lại trang bị 

-Điều kiện đóng dấu : đk trang bị chưa đóng dấu, áp dụng đối với các trang bị không phải chế tạo mà thành.

-Điều kiện đóng dấu lại : trang bị đã khóa, đóng dấu không phải tên bản thân.

-Kết quả : dùng để ghi tên, sửa tên bản thân của người chơi trên trang bị.

2. Sửa thuộc tính trang bị

-Điều kiện : trang bị đã khóa, đóng dấu bản thân và có thuộc tính ẩn.

-Kết quả : sau khi sửa sẽ thay đổi tất cả các thuộc tính của trang bị, chỉ giữ lại dòng thuộc tính ẩn của trang bị. Tùy vào đẳng cấp nguyên liệu sẽ sinh ra đẩng cấp của thuộc tính cao hay thấp. 

3. Sửa thuộc tính kỹ năng

-Điều kiện : trang bị đã đóng dấu tên bản thân.

-Kết quả : sử dụng cho các loại đồ công (vũ khí, nhẫn, dây chuyền) dùng để thay đổi dòng kỹ năng có trên món đồ đó. VD : đầu tiên món đồ có skill Dĩ lực đáo công +1 sau khi thay đổi có thể ra Hộ sát tiến +1.

4. Khóa lại

Sau khi đã khóa nếu thuộc tính của trang bị chưa tăng theo như ý, người chơi có thể thực hiện khóa lại

-Điều kiện : trang bị đã khóa và đóng dấu tên bản thân.

-Kết quả : khi hoàn tất nếu là đồ công (vũ khí, nhẫn, dây chuyền) sẽ tăng công, đồ thủ sẽ tăng thủ.

VI. Kích hệ ngũ hành

-Thuộc tính ngũ hành được áp dụng lên trang bị trong KPAH tạo nên sự đa dạng trong cách thức chọn trang bị để phục vụ cho ý đổ của người chơi, không phải có gì mặc đó mà phải biết cách kết hợp sao cho chúng bỗ trợ nhau tạo nên hiệu quả cao nhất. Muốn vậy người chơi phải hiểu rõ thuộc tính tương sinh của ngũ hành.

-Mỗi món trang bị đều có thuộc tính ngũ hành và thuộc tính ẩn đặc biệt riêng của nó. Trang bị trên người cho mỗi nhân vật gồm 10 món nếu áp dụng đúng thuật ngũ hành tương sinh có thể kích được đủ 10 món, 10 món sẽ được chia thành 5 cặp và bỗ trợ cho nhau theo nguyên tắc sau :

·Cặp 1 : Dây chuyền - Áo 

·Cặp 2 : Nón - Vũ khí

·Cặp 3 : Giày - Nhẫn (trên)

·Cặp 4 : Ngọc bội - Găng tay

·Cặp 5 : Quần - Nhẫn (dưới)

Cặp 1 kích Cặp 2 kích Cặp 3 kích Cặp 4 kích Cặp 5 (xem ảnh minh hoạ bên dưới).

-Một trang bị có thể kích thuộc tính ẩn của hai trang bị khác.

VD : Áo hệ mộc có thể kích thuộc tính ẩn của Nón hoặc Vũ khí hệ hỏa.

-Các loại thuộc tính ẩn đặc biệt

STT

Tên thuộc tính

Đơn vị

Mô tả

1

Giảm sát thương vật lý

%

Giảm tỉ lệ sát thương vật lý

2

Giảm sát thương ma pháp

%

Giảm tỉ lệ sát thương ma pháp

3

Tăng tấn công

%

Tăng tỉ lệ tấn công

4

Bỏ qua phòng thủ

%

Ngẫu nhiên bỏ qua phòng thủ của đối phương theo tỉ lệ trên trang bị

5

Phản sát thương

%

Ngẫu nhiên tự động phản đòn khi bị đánh theo tỉ lệ trên trang bị


Bình luận
Xem các bài viết khác
KPAH 132 tiện ích, Auto lượm đồ, auto click bằng phím gọi
Cập nhật phần thưởng cho sự kiện chiếm thành
Giải thích về thủ MA và VẬT trong KPAH
Hệ thống trang bị mới trong KPAH
Thông báo chính thức Fanpage Facebook TeaMobi
12»

Back | Home | Reload
Gửi cho bạn bè :
FFacebookTTwitter
Link :
Ads: QbTeen.Net
 Hải Hậu - Nam Định
 Hotline: +841644017541
M!: longcuongvip@gmail.com
Lập trình: Mr.Cường
Hãy đọc: Điều khoản sử dụng
Giải đáp: Câu hỏi thường gặp?
Bản quyền: 2011-2012 by KPD